วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข่าวณรงค์วัส

นายปรีดา  วงศ์ตั้งใจ  ( กรรมการผู้จัดการ T.K.D. Fiber Co.,Ltd. )  ร่วมกับนายณรงค์วัส บัวมาศ (โปรโมเตอร์มวยโลก)
มอบเรือ 30 ลำ พร้อมไฟฉายกันน้ำ 1000 อัน มอบให้นายอารี ไกรนรา (เลขานุการ ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัชรพล เมื่อวัน 11/11/11

1 ความคิดเห็น: