วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

"พระกินรี" ประจำปี 2556


 นายณรงค์วัส บัวมาศ โปรโมเตอร์มวยโลก ได้รับประทานรางวัลเกียรติยศ "พระกินรี" ประจำปี 2556 "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท" ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรยายก(ญสส.) ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น