วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

งานแถลงข่าว 3 ม.ค. 2555 ศึก มหากุศล ชิงแชมเปี้ยนโลก เพื่อหารายได้จัดซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาล ณ วัดสมานรัตนาราม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และต้านภัยยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม             
ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน รศ.ดร.โภคิน พลกุล
ประธานจัดการแข่งขัน นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวศิระภา วาระเลิศ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ เจษฎาเทคนิคมิวเซี่ยม
ประทานดำเนินงานจัดการแข่งขัน นายเกรียงศักดิ์ คำภีรัญย์ประธารกรรมการผู้จัดการ บมจ.พลอยใส เอลท์แคร์
โปรโมเตอร์จัดการแข่งขัน นายณรงค์วัส บัวมาศ
คณะกรราการจัดการแข่งขัน
พ.ต.อ.สนั่น บุญเผื่อน ผู้กำกับ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
นายสิริชัย วัชรีนันท์ นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์ฉะเชิงเทรา
กำนันหรรษา ศิริลักษณ์ กำนันตำบลบางแก้ว
นางพะเยา ทำเสมอดี แปดริ้วการยาง
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 ช่อง 7 สี ถ่ายทอดสดเวเลา 15.00-17.00 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น