วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

“ศึกสวนปาล์มฟาร์มนก-เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ชิงแชมเปี้ยนโลก”
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ร่วมกับ
บริษัท ณรงค์วัส โปรโมชั่น จำกัด
เสนอ
การแข่งขันชกมวย
“ศึกสวนปาล์มฟาร์มนก-เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ชิงแชมเปี้ยนโลก”
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และต้านภัยยาเสพติด จ.ฉะเชิงเทรา

ป้องกันแชมเปี้ยนองค์กรมวยโลก WBO(Oriental)  
รุ่นแบนตั้มเวท 118 ปอนด์
ระหว่าง
 ไทเกอร์ ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย(ต.บัวมาศ)(ไทย)  กับ อาลี ลัวเรล(ฟิลิปปินส์)

ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน
  นายประภาส บุญยินดี
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานจัดการแข่งขัน
นางโชติมา สีดอกบวบ
(บุตรสาว โผน กิ่งเพชร แชมเปี้ยนโลกมวยสากลคนแรกของไทย)

ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
นายจิรเดช วรเพียรกุล
ประธานที่ปรึกษา สายการบิน ยู-แอร์ไลน์


คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
นายไพรสันต์ อื้อเทียน นายก อบต.ก้อนแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ พงษ์สถิตธรรม นายก อบต.บางเล่า
นายแหลม เดชะ นายก อบต.บางตลาด
นายวิชาญ จินตนากูล นายก อบต.บางโรง
นายประวิทย์ สมบูรณ์ นายก อบต.คลองเขื่อน
      

ที่ปรึกษาโปรโมเตอร์จัดการแข่งขัน
นายกฤษดา มหาวิริโยทัย  ผู้ประสานงานวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา
นายอรุณ คงเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท มาแชร์(ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัท ณรงค์วัส โปรโมชั่น จำกัด
นายธนกร วังบุญคงชนะ  อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ รองประธานกรรมการ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม

โปรโมเตอร์จัดการแข่งขัน
นายณรงค์วัส บัวมาศ   
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณรงค์วัส โปรโมชั่น จำกัด
ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ณรงค์วัส โปรโมชั่น จำกัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น