วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งานประทานรางวัลเกียรติยศ "ระฆังทอง" (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 6

นายณรงค์วัส บัวมาศ โปรโมเตอร์มวยโลก เข้ารับประทานรางวัลเกียรติยศ "ระฆังทอง" บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นายณรงค์วัส บัวมาศ โปรโมเตอร์มวยโลก และ นายนริศ ว่องประเสริฐการ กรรมการผู้จัดการ TOP KING เข้ารับประทานรางวัลเกียรติยศ "ระฆังทอง" บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นายณรงค์วัส บัวมาศ โปรโมเตอร์มวยโลก และ คุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย เข้ารับประทานรางวัลเกียรติยศ "ระฆังทอง" บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น